Przejdź do treści
Kamienica
Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Seniorów w Kamienicy

Treść

Stowarzyszenie Seniorów w Gminie Kamienica zostało zarejestrowane w KRS-ie w październiku 2016 roku. Liczy obecnie 60 członków.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenie zajmuje się główniezagospodarowaniem czasu wolnego seniorów. Organizuje różnorodne zajęcia, włączając osoby starsze w wielowymiarowy proces aktywizacji i integracji społecznej, przeciwdziałając tym samym realnemu zagrożeniu, jakim jest wykluczenie seniorów z życia społecznego.

PROWADZONE DZIAŁANIA  INTEGRUJĄCE GRUPĘ  - to przede wszystkim wspólne spotkania, wyjazdy i biesiady  (z okazji Dnia Seniora, majówki, andrzejek czy zapustów) w swoim gronie oraz z seniorami z zaprzyjaźnionych gmin ze Słopnic, Biecza, Gnojnika i Ochotnicy Dolnej. Spotkania grup senioralnych były okazją do wspólnych zabaw, wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń, poglądów i planów.
Inną formą integracji seniorów był udział w wycieczkach m.in. do Pragi, Wiednia, na Słowację oraz licznych krajowych, umożliwiających poznanie pięknych zakątków naszej Ojczyzny.
Nie zapomniano również o duchowych potrzebach seniorów. Dla nich zorganizowane zostały wyjazdy pielgrzymkowe do Ludźmierza, Kalwarii Zebrzydowskiej, Pasierbca, Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie i na Cisowy Dział, by uczestniczyć w mszy św. w pięknej, góralskiej oprawie. Na ,,Papieżówce" spotkano się w celu uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana PawłaII. Tutaj pod obeliskiem z pamiątkową tablicą z cytatem słów Papieża ,,Pilnujcie mi tych szlaków" złożono kwiaty, zapalono symboliczny znicz i śpiewano ulubione pieśni Wielkiego Polaka. 
Wzajemnemu poznaniu się sprzyjały także wyjazdy do kina czy też do Teatru Nowego ,,Proxima" w Krakowie.
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO są priorytetem osób starszych. Dlatego seniorzy świadomi znaczenia ruchu dla zdrowia fizycznego i kondycji psychicznej, chętnie korzystali z organizowanych ćwiczeń ruchowych i zajęć fitness prowadzonych pod okiem instruktorów oraz z wyjazdów na baseny termalne.
W celu uzyskania fachowej porady i pomocy zadbano o kilkakrotne spotkania z dietetykiem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką, psychologiem, radcą prawnym i policjantem dzielnicowym.
DZIAŁANIA POZNAWCZE, ROZWIJAJĄCE WŁASNĄ AKTYWNOŚĆ I ŚWIADOMOŚĆ POTRZEB miały na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności seniorów. Sprzyjało temu uczestnictwo w realizacji kilku projektów:

  • Projekt Inicjatyw Społecznych i Oświatowych ,,Cumulus", z którego pozyskano  kubki  i koszulki bawełniane z logo stowarzyszenia oraz rollap.
  • Projekt komputerowy ,,Małopolski e-Senior" oraz ,,Nowa era komputera", którego organizatorem był Instytut Myśli Innowacyjnej w Nowym Sączu. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów.
  • Projekt p.n. ,,Zakup wyposażenia i organizacja warsztatów kulinarnych i konkursów" współfinansowany został ze środków UE za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD w Limanowej.

Stowarzyszenie nawiązało kontakt z Teatrem Nowym ,,Proxima" w Krakowie w celu realizacji projektu ,,60+ Nowy Wiek Kultury". Zakończeniem projektu był festyn dla mieszkańców gminy oraz przedstawienie przez seniorki programu artystycznego pt. ,,Bo z kobietami nigdy nie wie się" (pod nadzorem dyr. teatru p. Piotra Siekluckiego).
Grupa artystyczna utworzona podczas realizacji tego projektu kontynuuje swoją działalność, uświetniając imprezy okolicznościowe w gminie i poza jej terenem. Na Festynie Parafialnym w Kamienicy seniorki wspólnie z dziećmi przedstawiły teatrzyk pt. ,,Kopciuszek". Artystki z okazji Dnia Kobiet przygotowały scenkę sytuacyjną  ,,Darcie pierza" a na Dniach Gorczańskich w Kamienicy zaprezentowały ,,Lokomotywę" J .Tuwima. 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była okazją do zaśpiewania pieśni patriotycznych w szkołach na terenie gminy a piosenki i przyśpiewki regionalne w ich wykonaniu rozbrzmiewały podczas Dożynek Gminy Kamienica w Zalesiu. Grupa artystyczna wystąpiła gościnnie w trakcie finałowej gali VI plebiscytu o nagrodę Społeczno- Kulturalnego Towarzystwa ,,Sądeczanin" w Starym Sączu , prezentując program słowno- muzyczny o tematyce patriotycznej.
Seniorki realizują swoje pasje również w dziedzinie rękodzieła artystycznego, prezentując swoje prace na licznych wystawach i kiermaszach.
W celu stworzenia integracji międzypokoleniowej, nawiązana została współpraca ze szkołami z terenu gminy. Oprócz występów grupy artystycznej w szkołach, seniorki czytały dzieciom bajki, wspólnie z nimi wykonywały prezenty dla rodziców i dziadków oraz ozdoby świąteczne.
Inną formą aktywności stowarzyszenia było zaangażowanie się seniorów w akcje charytatywne organizowane na rzecz chorych dzieci z terenu naszej gminy oraz zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem na wsparcie budowy pomnika Niepodległości w Kamienicy.
Seniorzy corocznie przekazują prezenty na loterię fantową festiwalu ,,Kolędować każdy może" w Szczawie.
Członkowie stowarzyszenia biorą udział w konkursach organizowanych na terenie naszego powiatu, otrzymując nagrody i wyróżnienia. Najważniejsze z nich to:

Nagrody w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Limanowej:

  • I miejsce za motto ,,Nie licz ile masz lat, patrz pozytywnie na świat",
  • I i II miejsca za wykonanie ekologicznego stroiku bożonarodzeniowego.

Nagrody otrzymane w konkursie kulinarnym podczas dożynek w Zalesiu:

  • I miejsce oraz wyróżnienie za najlepsze, tradycyjne ciasto z owocami.

 

 

13682